Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie także spełniony, gdy zakryje się te części ciała przy pomocy odzieży lub jej części, maski okrywającej całą twarz, przyłbicy albo nawet kasku ochronnego, którego używają np. motocykliści.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi./ KT