Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: październik 2020

Czy wiesz, w jakich okolicznościach istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust?

  Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje: w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, które są przeznaczone lub używane do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; w miejscach ogólnodostępnych, takich jak: drogi, place, teren cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na

By |2020-10-16T12:46:35+02:0016 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz, w jakich okolicznościach istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust? została wyłączona

Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa?

  Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa? jedna osoba lub jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie; dziecko do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu; a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

By |2020-10-15T10:22:38+02:0015 października, 2020|Inne, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kto nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa? została wyłączona

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności.

Należy mieć świadomość, iż na gruncie prawa przewidziany został mechanizm za pomocą, którego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną. Jedną z przyczyn uzasadniających złożenie oświadczenia woli o cofnięciu darowizny jest sytuacja, w której obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jednakże mimo dopuszczenia się przez obdarowanego owej rażącej niewdzięczności, nie jest możliwym jej odwołanie,

By |2020-10-14T13:56:28+02:0014 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. została wyłączona

Wysokość kar za brak OC.

Każdy posiadacz środka mechanicznego ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC. W przypadku braku posiadania takiej polisy narażamy się nie tylko na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec potencjalnego poszkodowanego w kolizji, ale także na konieczność zapłaty kar. Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym,

By |2020-10-13T11:38:04+02:0013 października, 2020|Inne|Możliwość komentowania Wysokość kar za brak OC. została wyłączona

Zakłócanie spoczynku nocnego.

Każdy człowiek ma prawo do nieprzerwanego, nocnego spoczynku rozumianego jako bezczynność po pracy potrzebną dla nabrania sił, sen lub stan, w którym aktywność organizmu lub organu maleje. Czas w porze nocnej przeznaczony na odpoczynek, nie może powinien być zakłócany. Za ciszę nocną uznaje się okres między godziną 22.00 a 6.00 rano, pomimo, że pojęciem takim

By |2020-10-12T15:02:05+02:0012 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zakłócanie spoczynku nocnego. została wyłączona

Obowiązek instalacji na urządzeniu mobilnym „Aplikacji Covidowej”

W myśl art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim

By |2020-10-09T11:25:14+02:009 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Obowiązek instalacji na urządzeniu mobilnym „Aplikacji Covidowej” została wyłączona

Adopcja dziecka, a urlop macierzyński.

W polskim systemie prawnym nie tylko biologiczni rodzice dziecka dostali możliwość ubiegania się o urlop macierzyński. Mogą to zrobić także rodzice adopcyjni. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia (adopcji) dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny

By |2020-10-08T08:43:07+02:008 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Adopcja dziecka, a urlop macierzyński. została wyłączona

Czy żebranie jest karalne?

Życie ludzkie jest pełne niespodzianek. Nie tylko tych przyjemnych, ale także tych złych. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których brak środków do egzystencji prowadzi ludzi do różnych zachowań, np. żebrania. Jednak zdarzają się także ludzie, którzy tylko z własnej woli wybierają życie na czyjś koszt, zamiast samemu spróbować znaleźć legalne i stałe źródło utrzymania. Warto

By |2020-10-07T11:23:19+02:007 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy żebranie jest karalne? została wyłączona

Okres wyczekiwania przy zawarciu związku małżeńskiego

Od pewnego czasu znaczną popularnością w telewizji rozrywkowej cieszą się programy, w których na wizji dochodzi do oświadczyn, po czym niezwłocznie następuje zawarcie związku małżeńskiego. Powyższe budzi pewne zastanowienie co do prawdziwości przedstawianych zdarzeń, zważywszy na przewidziany na gruncie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy okres mający na celu zapobiegnięcie zbyt pochopnemu zawieraniu małżeństw, określany jako

By |2020-10-06T09:52:02+02:006 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Okres wyczekiwania przy zawarciu związku małżeńskiego została wyłączona

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa za ograniczenia związane z pandemią.

Konstytucja w art. 22 stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Wydane dotychczas rozporządzenia nie mogą ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym część przedsiębiorców które zostały dotknięte ograniczeniami decyduje się na wniesienie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa.

By |2020-10-05T12:22:00+02:005 października, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Pozew przeciwko Skarbowi Państwa za ograniczenia związane z pandemią. została wyłączona
Przejdź do góry