Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Ponadto osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, natomiast w odniesieniu do pozostałych stanowisk pracy, w tym także pracowników biurowych pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Sposób dostarczenia pracownikom napojów nie został określony w przepisach prawa, a zatem przyjmuje się, że może być to dowolna forma min. udostępnienie dystrybutora wody mineralnej, wydanie pracownikom określonej ilości butelek z wodą lub innymi napojami./MK