Występując z pozwem o zapłatę zachowku należy określić tzw. wartość przedmiotu sporu, która stanowi zaokrągloną w górę do pełnych złotych kwotę, której zapłaty domaga się osoba uprawniona. Wartość ta zaś wpływa na wysokość opłaty sądowej, którą należy uiścić składając pozew. Wysokość tejże opłaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi:
a)    30 zł, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi do 500 złotych
b)    100 zł, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 500 złotych do 1500 złotych;
c)    200 zł,  gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 1500 złotych do 4000 złotych;
d)    400 zł, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 4000 złotych do 7500 złotych;
e)    500 zł, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 7500 złotych do 10 000 złotych;
f)    750 zł, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 10 000 złotych do 15 000 złotych;
g)    1000 zł, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi od 15 000 złotych do 20 000 złotych.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20 000 złotych od pozwu o zapłatę zachowku pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych (art. 13 ust. 2 wskazanej ustawy)./IM