Zarządca drogi będzie obowiązany do naprawienia szkody, jeżeli doszło do niej na skutek jego działania lub zaniechania. Oznacza to, iż obowiązek ten powstanie jedynie wtedy, gdy zarządca naruszy konkretne obowiązki określone w przepisach prawa. Jednym z takich obowiązków jest min. odpowiednie oznakowanie drogi poprzez zamieszczanie na drogach znaków drogowych informujących o miejscu występowania dzikich zwierząt. W praktyce dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi często może być znaczenie utrudnione, gdyż należy udowodnić winę zarządcy drogi w zakresie jego zaniedbań./MK