Zgodnie z art. 688 zn.2 kodeksu cywilnego bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, ani go podnająć. Należy podkreślić, że przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają zachowania pisemnej formy przy udzielaniu zgody na podnajem. Jednakże pisemna zgoda może być zastrzeżona w umowie najmu. Wyjątkowo zgoda właściciela nie jest wymagana, jeżeli nowym lokatorem (podnajemcą) będzie osoba, względem której najemca ma obowiązek alimentacyjny./MK