Podróżny, który otrzyma mandat za jazdę bez biletu powinien niezwłocznie uiścić należność. Jeśli jednak tego nie zrobi roszczenie może ulec przedawnieniu. Zgodnie z artykułem 77 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, roszczenia dochodzone na podstawie tego aktu przedawniają się z upływem roku. Początkową datą obliczenia tego terminu jest z reguły data umieszczona na mandacie jako ostateczny termin zapłaty. Przypomnieć należy, że bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu na skutek wystąpienia określonych okoliczności np. złożenie przeciwko zobowiązanemu pozwu o zapłatę do sądu./ MK