W myśl art. 54 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy, a na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej./AB