Ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz wyścigów konnych leży w kompetencji  Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, nad którym nadzór sprawuje właściwy minister do spraw rolnictwa. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o wyścigach konnych kto organizuje wyścigi konne bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze grzywny. Maksymalny wymiar grzywny wynosi 5000 zł./MW