Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że wbrew powszechnemu mniemaniu obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony w czasie. Zdolne, dorosłe dziecko, które będzie chciało realizować się naukowo na studiach doktoranckich również w dalszym ciągu pozostanie uprawnione do alimentów./MW