Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Zatem spadkobiercy nie odpowiadają za  prawa i obowiązki publiczno – prawne spadkodawcy, a  więc za  obowiązki wynikające ze stosunków karnoprawnych i dyscyplinarnych , nawet jeśli zostały orzeczone za życia spadkodawcy. Spadkobierca nie będzie więc zobowiązany do zapłaty mandatu, grzywny,  a także odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe spadkodawcy./MK