Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Kiedy pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej odpowiedniej pracy?

Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim, które mają potwierdzić ich zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. Co więcej dla pracowników już zatrudnionych brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy, zgodnie z art. 229 § 2 k.p., jest dodatkowo potwierdzany w okresowych badaniach lekarskich. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do

By |2021-02-12T10:22:56+02:0012 lutego, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Kiedy pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej odpowiedniej pracy? została wyłączona

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa.

Niedawna nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zmieniła nieco zasady ustalania oraz zaprzeczenia ojcostwa. Zasada przewidziana przez art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że dziecko które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, pochodzi ono od męża matki. Jest to domniemanie prawne dotyczące ojcostwa, jednak nie

By |2021-02-11T16:39:20+02:0011 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa. została wyłączona

Obowiązek noszenia maseczek

Prawodawca we wskazanym akcie prawnym ustanowił do dnia 17 stycznia 2021 r. obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego używanego w ruchu drogowym. Do zakrywania wymienionych części ciała obowiązani jesteśmy w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich odbywających rejs w żegludze krajowej oraz śródlądowej,

By |2021-02-10T13:24:26+02:0010 lutego, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Obowiązek noszenia maseczek została wyłączona

Separacja a powstanie rozdzielności majątkowej

W myśl art. 54 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy, a na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej./AB

By |2021-02-10T10:55:01+02:0010 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Separacja a powstanie rozdzielności majątkowej została wyłączona

Kiedy przedawnia się mandat za brak biletu?

Podróżny, który otrzyma mandat za jazdę bez biletu powinien niezwłocznie uiścić należność. Jeśli jednak tego nie zrobi roszczenie może ulec przedawnieniu. Zgodnie z artykułem 77 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe, roszczenia dochodzone na podstawie tego aktu przedawniają się z upływem roku. Początkową datą obliczenia tego terminu jest z reguły data umieszczona na mandacie jako ostateczny

By |2021-02-09T09:58:29+02:009 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Kiedy przedawnia się mandat za brak biletu? została wyłączona

Czy osoba wobec której wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia ma obowiązek wydać klucze do własnego mieszkania?

Zgodnie z art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą: nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub

By |2021-02-08T13:28:02+02:008 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy osoba wobec której wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia ma obowiązek wydać klucze do własnego mieszkania? została wyłączona

Utrata ważności prawa jazdy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii.

Jeżeli w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Twoje prawo jazdy straciło ważność Twoje uprawnienie zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Podstawą takie rozwiązania jest art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych

By |2021-02-05T13:12:50+02:005 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Utrata ważności prawa jazdy w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii. została wyłączona

Zmiana nazwiska jednego z rodziców, a zmiana nazwiska dziecka.

W myśl art. 8 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Jednakże w przypadku zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców zmiana ta rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które

By |2021-02-04T15:28:56+02:004 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Zmiana nazwiska jednego z rodziców, a zmiana nazwiska dziecka. została wyłączona

Czy można nosić strój służb mundurowych?

Często w obrocie gospodarczym wysuwane są oferty nabycia  kompletnego ubioru poszczególnych służb mundurowych bądź części wchodzących w skład tych ubiorów. Należy mieć na uwadze, iż noszenie munduru czy poszczególnych jego elementów przez osoby do tego nieuprawnione nie jest irrelewantne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej. Wynika to wprost z art. 61 k.w., zgodnie z którym przywłaszczenie

By |2021-02-03T16:22:21+02:003 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy można nosić strój służb mundurowych? została wyłączona

Czy zarządca drogi odpowiada za szkodę wyrządzoną przez dzikie zwierzę?

Zarządca drogi będzie obowiązany do naprawienia szkody, jeżeli doszło do niej na skutek jego działania lub zaniechania. Oznacza to, iż obowiązek ten powstanie jedynie wtedy, gdy zarządca naruszy konkretne obowiązki określone w przepisach prawa. Jednym z takich obowiązków jest min. odpowiednie oznakowanie drogi poprzez zamieszczanie na drogach znaków drogowych informujących o miejscu występowania dzikich zwierząt.

By |2021-02-02T12:36:31+02:002 lutego, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Czy zarządca drogi odpowiada za szkodę wyrządzoną przez dzikie zwierzę? została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry