Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dziecię świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Niepełnoletnie matki mogą również otrzymywać świadczenie na swoje urodzone dzieci. Jednakże matka mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli mająca ukończone 13 lat może złożyć wniosek o wypłatę 500 plus za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku świadczenie pobiera tak na prawdę opiekun prawny a więc rodzic małoletniej matki. Zatem możliwe jest że przedstawiciel ustawowy niepełnoletniej matki będzie jednocześnie będzie pobierał dwa świadczenia tzn. na własne dziecko i na dziecko małoletniej./MK