Zgodnie z art. 922 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, (Dz. U. 2020.1740 tj. z dnia 8 października 2020r.) w skład długów spadkowych wchodzą koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku (w tym m.in. koszty odzieży pogrzebowej, trumny, urządzenia ceremonii pogrzebowej, nagrobka, kremacji), koszty postępowania spadkowego, w szczególności: koszty zabezpieczenia spadku, koszty spisu inwentarza , koszty ogłoszenia testamentu, koszty przesłuchania świadków testamentu ustnego, koszty zarządu spadku nieobjętego  czy też koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń./AB