Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Prawo karne

Usiłowanie popełnienia przestępstwa i dobrowolne odstąpienie od jego popełnienia.

Co do zasady w polskim systemie prawa karnego nawet usiłowanie popełnienia przestępstwa (bez jego dokonania) także jest karalne i to w tych samych granicach co dokonanie. Jednak nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego./BJ

By |2020-11-16T11:06:59+02:0016 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Usiłowanie popełnienia przestępstwa i dobrowolne odstąpienie od jego popełnienia. została wyłączona

Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu?

Jak wiadomo pojazdy mechaniczne winny być poddawane okresowym badaniom technicznym. Nowe auto po 3 latach, następnie co 2 lata, zaś pojazdy pięcioletnie i te z instalacją gazową co rok. W przypadku braku badania technicznego narażamy się na: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez funkcjonariuszy policji (co skutkuje brakiem możliwości poruszania się samochodem), oraz przede wszystkim mandatem karnym.

By |2020-11-13T13:42:48+02:0013 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Jakie konsekwencje grożą za brak przeglądu pojazdu? została wyłączona

Czy wiesz co grozi za zakłócanie miru domowego?

Każdy z nas ma prawo do poczucia bezpieczeństwa na własnej posesji. Należy mieć na uwadze, iż wdzieranie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszczanie takiego miejsca, stanowi przestępstwo zakłócenia miru domowego, o którym mowa w art. 193 ustawy Kodeks karny. Przestępstwo to, ścigane z oskarżenie

By |2020-11-12T16:21:59+02:0012 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy wiesz co grozi za zakłócanie miru domowego? została wyłączona

Czy dzieci poniżej 7 roku życia mogą samodzielnie chodzić po ulicy?

Nie. W Polsce pozostawienie dziecka poniżej 7 roku życia bez opieki w pobliżu jezdni może rodzić odpowiedzialność wykroczeniową. Zgodnie bowiem z art. 89 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany./ BJ

By |2020-11-10T14:53:16+02:0010 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy dzieci poniżej 7 roku życia mogą samodzielnie chodzić po ulicy? została wyłączona

Czy żebranie jest karalne?

Życie ludzkie jest pełne niespodzianek. Nie tylko tych przyjemnych, ale także tych złych. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których brak środków do egzystencji prowadzi ludzi do różnych zachowań, np. żebrania. Jednak zdarzają się także ludzie, którzy tylko z własnej woli wybierają życie na czyjś koszt, zamiast samemu spróbować znaleźć legalne i stałe źródło utrzymania. Warto

By |2020-10-07T11:23:19+02:007 października, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy żebranie jest karalne? została wyłączona

Pisemne zeznania świadka w sądzie.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła w art. 2711 możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie, bez konieczności osobistej wizyty w sądzie. W wielu sprawach nie ma potrzeby wzywać wszystkich świadków, więc forma "na piśmie" nie tylko przyspiesza postępowanie, ale też zdecydowanie zmniejsza koszty. Jest to szczególnie istotne przy licznych ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa. Po

By |2020-09-30T10:56:09+02:0030 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Pisemne zeznania świadka w sądzie. została wyłączona

Kto może być pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie cywilnej?

Poszukując pełnomocnika do prowadzenia sprawy cywilnej społeczeństwo najchętniej wybiera adwokata. Warto jednak pamiętać, że pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w

By |2020-09-09T11:56:46+02:009 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Kto może być pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie cywilnej? została wyłączona

Czy można trafić do więzienia za publiczne znieważenie głowy obcego Państwa?

Czy wiesz, że za publiczne znieważenie w Polsce np. Prezydenta Białorusi można trafić do więzienia? Kontrowersyjny przepis art. 136 § 3 kodeksu karnego przewiduje, iż osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie

By |2020-08-27T14:17:01+02:0027 sierpnia, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy można trafić do więzienia za publiczne znieważenie głowy obcego Państwa? została wyłączona

Czy za brak segregacji śmieci można dostać mandat?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła możliwość ukarania karą grzywny za niezłożenie, wbrew obowiązkowi, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów

By |2020-08-26T12:14:55+02:0026 sierpnia, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy za brak segregacji śmieci można dostać mandat? została wyłączona

Poręczenie osoby godnej zaufania

W polskiej procedurze karnej istnieje środek zapobiegawczy, polegający na tym, iż tzw. „osoba godna zaufania” poręczy wobec organów ścigania (lub wobec sądu) za to, że podejrzany/oskarżony będzie wypełniać swoje obowiązki procesowe (w tym stawiać się na każde wezwanie tych podmiotów) a nadto, iż nie będzie on w żaden sposób utrudniać prowadzonego postępowania. Zazwyczaj środek ten

By |2020-08-05T09:00:29+02:005 sierpnia, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Poręczenie osoby godnej zaufania została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry