Każdy z nas ma prawo do poczucia bezpieczeństwa na własnej posesji. Należy mieć na uwadze, iż wdzieranie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszczanie takiego miejsca, stanowi przestępstwo zakłócenia miru domowego, o którym mowa w art. 193 ustawy Kodeks karny. Przestępstwo to, ścigane z oskarżenie publicznego zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Warto podkreślić, iż przepis ten przykładowo znajduje także zastosowanie w sytuacji, w której opuszczenia lokalu żąda najemca. Warto zwrócić uwagę, iż we wskazanym przepisie jest mowa o osobie uprawnionej, którą nie w każdym przypadku będzie właściciel nieruchomości./ IM