Co do zasady w polskim systemie prawa karnego nawet usiłowanie popełnienia przestępstwa (bez jego dokonania) także jest karalne i to w tych samych granicach co dokonanie. Jednak nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego./BJ