Każdy wezwany przez Sąd w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na to wezwanie w konkretnym dniu, Sądzie i godzinie. Aczkolwiek każdy, kto złożył zeznania ma możliwość odzyskania kosztów takiego stawiennictwa. Świadek ma bowiem prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania./BJ