Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła w art. 2711 możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie, bez konieczności osobistej wizyty w sądzie. W wielu sprawach nie ma potrzeby wzywać wszystkich świadków, więc forma „na piśmie” nie tylko przyspiesza postępowanie, ale też zdecydowanie zmniejsza koszty. Jest to szczególnie istotne przy licznych ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa. Po otrzymaniu listu z sądu świadek obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd i składa on przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Pamiętać jednak należy o dochowaniu terminu wyznaczonego przez sąd, gdyż brak przesłania w tym terminie stosownych informacji może spowodować nałożenie na świadka dotkliwej grzywny./PS