W myśl obecnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Jedynym warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami będzie uprzedzenie sądu  przez strony i uczestników postępowania o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, a posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania./AB