Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli jednak w ciągu roku od czasu popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie wykroczeniowe, to wówczas karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu jednego roku./BJ