Jak wiadomo, zgodnie z wydawanymi na bieżąco rozporządzeniami Rady Ministrów co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy  albo  kasku ochronnego ust i nosa także w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Powyższy nakaz nie dotyczy jednak sprawującego kult, a także podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym./BJ