Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż rozpijanie małoletniego poprzez takie działania jak dostarczanie napoju alkoholowego, ułatwienie jego spożycia bądź nakłanianie do tego stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 208 k.k. sąd może wobec sprawcy takiego występku wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności a nawet karę pozbawienia wolności do lat 2. Co ważne, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nie jest uzależnione od wystąpienia skutki w postaci faktycznego uzależnienia od alkoholu osoby, która nie ukończyła 18 lat./IM