Może zaistnieć sytuacja, gdy ten sam spadkobierca ułamkową część spadku po danym spadkodawcy dziedziczyć będzie na podstawie testamentu, a do dziedziczenia innej części spadku po nim dojdzie na podstawie ustawy. W razie zaistnienia takiego przypadku przyjmuje się, że spadkobierca może wówczas przyjąć udział spadkowy przypadający mu na podstawie jednego z tych tytułów dziedziczenia, a odrzucić ten, który przypada mu na podstawie drugiego z nich. Zatem spadkobiercą ustawowym i testamentowym może być ta sama osoba, ponieważ powołanie do części spadku w testamencie nie pozbawia spadkobiercy ustawowego powołania do dziedziczenia z ustawy, chyba że testator w testamencie taką możliwość wyłączy./MK