Spadek obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych, które z chwilą śmierci przechodzą na inne podmioty w drodze dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego wyłączają poza obręb spadku prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ściśle związane z jego osobą (np. służebność osobista), oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami./MKL