Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z reguły oznacza to, że moment otwarcia spadku wyznaczać będzie data wpisana w akcie zgonu spadkodawcy. Z tym momentem następuje dziedziczenie, a także moment przejścia przedmiotu windykacyjnego./MKL