Należy wskazać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, lecz także zobowiązania spadkodawcy. Zatem spadkobiercy już ponoszą odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez spadkodawcę za jego życia. Aby uchylić się od tej odpowiedzialności może odrzucić spadek w terminu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku./MK