Niedziele i święta są zwyczajowo dniami wolnymi od pracy, jednakże w niektórych przypadkach praca w takim okresie jest dozwolona Można ją wykonywać, gdy jest związania min. z prowadzeniem akcji ratowniczej,  w ruchu ciągły lub przy pracy zmianowej. Praca w święta może być świadczona w przypadku prac społecznie użytecznych i zapewniających codzienne potrzeby ludności. Jeśli pracodawca nakaże pracownikowi pracować w niedzielę z innych powodów niż wymienione w przepisach kodeksu pracy, to popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika./BJ