Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

News

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w

By |2021-07-12T15:28:22+02:0012 lipca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Jakie wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu?

Na podstawie art. 989 Kodeksu cywilnego wykonawcy testamentu przysługuje stosowne wynagrodzenie, jeżeli z treści testamentu nie wynika, że swoje czynności powinien wykonywać nieodpłatnie. W braku decyzji spadkodawcy - testatora wynagrodzenie powinno odpowiadać pracy wykonanej przez wykonawcę, a koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych./AB

By |2021-07-09T13:35:31+02:009 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jakie wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu? została wyłączona

Czy małoletni spadkobierca może sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku?

Często małoletni na skutek dziedziczenia stają się właścicielami składników majątkowych o znacznej wartości. Wówczas pojawia się problem związany z zarządem majątkiem spadkowym, gdyż małoletni nie może sam rozporządzać majątkiem spadkowym. W tym zakresie reprezentują go przedstawiciele ustawowi – rodzice, którzy chcąc np. sprzedać nabytą w spadku przez małoletniego nieruchomość czy też inne składniki majątku muszą

By |2021-07-08T13:38:44+02:008 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy małoletni spadkobierca może sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku? została wyłączona

Jak ustalić czy osoba zmarła pozostawiła testament?

Wbrew pozorom ustalenie czy zmarły pozostawił po sobie testament może być znacznie utrudnione. Jeżeli nie został sporządzony testament własnoręczny można udać się do dowolnej kancelarii notarialnej z zapytaniem czy spadkodawca pozostawił w niej  testament. Ponadto od 2011 r. działa w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów, w którym można odnaleźć informacje - czy dana osoba sporządziła i

By |2021-07-06T13:13:14+02:006 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak ustalić czy osoba zmarła pozostawiła testament? została wyłączona

Czy wiesz kiedy małżonek może dziedziczyć cały spadek?

Co do zasady małżonek nie może sam odziedziczyć całego spadku po zmarłym małżonku. Jedynie istnieje taka możliwość, gdy zmarły zostawił testament, w którym do dziedziczenia całego spadku powołał swojego małżonka, gdyż to testament rozstrzyga, kto dostanie spadek. Natomiast w przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a o tym kto ile odstanie decydują przepisy Kodeksu

By |2021-07-05T12:26:24+02:005 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy małżonek może dziedziczyć cały spadek? została wyłączona

Czy w przypadku otrzymania darowizny za życia spadkodawcy można wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku

Pytanie: Rodzice rozdysponowali majątkiem za życia. Ja otrzymała darowiznę nieruchomości, natomiast moja siostra otrzymała środki pieniężne na spłatę kredytu. Środki te przekazywane były na przestrzeni wielu lat, bezpośrednio do rąk siostry. W jaki sposób mogę się bronić w przypadku wystąpienia przez moją siostrę z roszczeniem o zapłatę zachowku ? Odpowiedź: na wstępie wskazać należy, że

By |2021-07-01T15:27:39+02:001 lipca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy w przypadku otrzymania darowizny za życia spadkodawcy można wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku została wyłączona

Czy wiesz jak sporządzić wykaz inwentarza?

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza może złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi

By |2021-06-29T10:11:43+02:0029 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz jak sporządzić wykaz inwentarza? została wyłączona

Uprawnienia alimentacyjne dziadków

Przepis art. 938 k.c. przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenia alimentacyjne przez dziadków spadkodawcy, jeżeli znajdują się oni w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. Osoby takie mogą żądać alimentów od spadkobiercy na których taki obowiązek nie ciąży. Zakres takiego uprawnienia obejmuje potrzeby dziadków

By |2021-06-24T14:52:50+02:0024 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Uprawnienia alimentacyjne dziadków została wyłączona

Czy dziecko musi płacić podatek od spadku otrzymanego po rodzicach?

Co do zasady podatkowi od spadku i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw w drodze dziedziczenia. Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku, która to kwota w przypadku osób należących do I grupy podatkowej, którą tworzą: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki,

By |2021-06-21T15:24:03+02:0021 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy dziecko musi płacić podatek od spadku otrzymanego po rodzicach? została wyłączona

Jak oblicza się wartość darowizny dokonanej za życia, jeżeli w toku przeprowadzonych remontów jej wartość uległa zwiększeniu ?

Pytanie: Otrzymałam darowiznę za życia spadkobiercy. Przez lata dokonałam szereg remontów, na skutek czego jej wartość została zwiększona. Jaką wartość należy przyjąć dla takiej darowizny ? Odpowiedź: Zgodnie z kodeksem cywilnym wartość darowizn oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku. Oznacza to, że pod uwagę bierze się

By |2021-06-18T15:00:55+02:0018 czerwca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Jak oblicza się wartość darowizny dokonanej za życia, jeżeli w toku przeprowadzonych remontów jej wartość uległa zwiększeniu ? została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry