Zasadniczo do stażu pracy wlicza się ukończone okresy nauki pracownika. Fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio potwierdzony odpowiednimi dokumentami np. świadectwo ukończenia szkoły. Zgodnie z art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się m.in. z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, a także średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat. Wobec powyższego w przypadku gdy pracownik ukończył czteroletnie technikum (po szkole gimnazjalnej) do stażu pracy winien być doliczony okres 4 lat./MK