Polecenie jest rodzajem rozrządzenia testamentowego. Ustawodawca kreuje polecenie jako typ dopuszczalnego rozrządzenia testamentowego. Polega ono na nałożeniu przez spadkodawcę na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, bez czynienia nikogo wierzycielem (art. 982 KC). To działanie lub zaniechanie może leżeć w interesie spadkodawcy (np. postawienie nagrobka), osoby obciążonej poleceniem (polecenie przeznaczenia określonej kwoty na sfinansowanie studiów, kursu), osoby trzeciej (polecenie zaopiekowania się krewnym) lub w interesie społecznym (wsparcie realizacji określonego celu, np. pomocy osobom chorym na określoną chorobę./MKL