W prawie polskim są przewidziane rozwiązania, które pozwalają chronić spadkobierców przed dziedziczeniem długów spadkodawcy. Można uwolnić się od odpowiedzialności za długi spadkowe poprzez odrzucenie spadku albo ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku. Co więcej spadkobierca, który nie złożył w terminie stosownego oświadczenia i nieświadomie przejął dług również przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to,  że nadal odpowiada za długi spadkodawcy, ale jedynie do wartości odziedziczonych po nim aktywów tj. do wartości stanu czynnego spadku./MK