Nie przeszkód aby rodzic złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza, jednakże  musi dochować przed tym odpowiednich formalności. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą majątku małoletniego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Dlatego rodzic powinien najpierw wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego, który podlega opłacie w wysokości 100 zł. Wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego (tj. miejsca zamieszkania rodziców)./MK