W tym miejscu zwrócić należy uwagę na ugruntowane orzecznictwo sądów powszechnych wskazujące, że orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne także po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą. Powyższe oznacza, że wytoczyć powództwo o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data wytoczenie powództwa jest możliwe jedynie przed uprawomocnieniem wyroku rozwodowego./AB