Ustawą z dnia 15 lipca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. 2020 poz. 1262 z dnia 17 lipca 2020r.) określono zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej „świadczeniem w formie bonu”, oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej „dodatkowym świadczeniem w formie bonu”.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) dodano art. 52zc, z którego wynika, że wartość Polskich Bonów Turystycznych otrzymanych na podstawie ustawy jest wolna od podatku dochodowego./AB