Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 27 grudnia 2027 r.  nałożony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba. Należy pamiętać, że do obowiązek zakrywania wskazanych części twarzy można zrealizować nie tylko za pomocą najpopularniejszej maseczki, ale też przy użyciu odzieży lub jej części (np. szala), przyłbicy albo nawet kasku ochronnego, który nakładają motocykliści podczas jazdy./KT