Art. 20 ust. 6 pkt 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym ogranicza maksymalną prędkość jazdy motocyklem (również z przyczepą), czterokołowcem czy motorowerem do 40km/h w sytuacji, gdy pasażerem jest dziecko do lat 7.

Przepis z jednej strony jest jak najbardziej godny pochwały, gdyż wpływa na bezpieczeństwo poruszania się z dzieckiem niewątpliwe niebezpiecznymi pojazdami, jednakże prowadzenie motocyklu poniżej 40 km/h na drodze np. ekspresowej – dwujezdniowej to nie najlepszy pomysł, który w takiej sytuacji nie poprawia bezpieczeństwa, lecz wręcz stwarza dodatkowe zagrożenie na drodze dla innych uczestników ruchu./ŁK