Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

adwo24.pl

Strona główna|adwo24.pl

About adwo24.pl

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far adwo24.pl has created 195 blog entries.

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków

By |2021-03-19T19:02:49+02:0019 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może

By |2021-03-18T19:57:36+02:0018 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz co ma wpływ na wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej? została wyłączona

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników?

Zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Jednakże pracodawca powinien powstrzymać się od zapoznawania się z prywatną korespondencją pracownika, a zakaz ten jest absolutny w tym sensie, że nawet

By |2021-03-17T19:48:43+02:0017 marca, 2021|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników? została wyłączona

Czy wiesz co wchodzi w skład spadku?

Spadek obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych, które z chwilą śmierci przechodzą na inne podmioty w drodze dziedziczenia. Przepisy kodeksu cywilnego wyłączają poza obręb spadku prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ściśle związane z jego osobą (np. służebność osobista), oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one

By |2021-03-16T18:30:36+02:0016 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz co wchodzi w skład spadku? została wyłączona

Czy wiesz kiedy następuje moment otwarcia spadku?

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z reguły oznacza to, że moment otwarcia spadku wyznaczać będzie data wpisana w akcie zgonu spadkodawcy. Z tym momentem następuje dziedziczenie, a także moment przejścia przedmiotu windykacyjnego./MKL

By |2021-03-15T13:18:56+02:0015 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy następuje moment otwarcia spadku? została wyłączona

Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku po zmarłym?

Należy wskazać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, lecz także zobowiązania spadkodawcy. Zatem spadkobiercy już ponoszą odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez spadkodawcę za jego życia. Aby uchylić się od tej odpowiedzialności może odrzucić spadek w terminu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku./MK

By |2021-03-11T16:56:47+02:0011 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku po zmarłym? została wyłączona

Jak wyglądać powinna umowa darowizny nieruchomości?

Umowa darowizny mająca za przedmiot nieruchomość dla swej ważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie powyższej formy, na mocy art. 58 § 1 k.c. powodować będzie bezwzględną nieważność tak dokonanej czynności prawnej. Najdonioślejszy skutek takiego stanu rzeczy przejawiać będzie się w tym, iż tak sporządzona umowa darowizny nie będzie wywoływać jakichkolwiek skutków w

By |2021-03-10T17:01:16+02:0010 marca, 2021|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Jak wyglądać powinna umowa darowizny nieruchomości? została wyłączona

Co dzieje się gdy dziecko umiera przed rodzicem?

W pierwszej kolejności do dziedziczenia z ustawy powołani są małżonek oraz dzieci zmarłego. Należy mieć na uwadze, iż gdyby jedno z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku w jego miejsce wstępują jego zstępni. W związku z tym, jeżeli dana osoba zmarła przed swoim rodzicem, a  pozostawiła dzieci, czyli wnuki spadkodawcy, to oni nabędą część spadku,

By |2021-03-09T16:25:08+02:009 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Co dzieje się gdy dziecko umiera przed rodzicem? została wyłączona

Czy sporządzenie intercyzy pozbawia małżonka prawa do dziedziczenia?

Zakorzeniło się wyobrażenie, iż w razie gdy małżonkowie zawierają umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzę, w razie śmierci jednego z nich, drugi z nich po nim nie dziedziczy. Należy mieć jednak na uwadze, iż panujący pomiędzy małżonkami ustrój majątkowy w żaden sposób nie wpływa na określenie kręgu spadkobierców. W związku z tym nawet gdy

By |2021-03-08T10:34:28+02:008 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy sporządzenie intercyzy pozbawia małżonka prawa do dziedziczenia? została wyłączona

Dziedziczenie przez dziadków i ich prawo do roszczenia alimentacyjnego od spadkobierców wnuków

Dziadkowie mogą dziedziczyć po wnukach, jeżeli ci nie pozostawili po sobie zstępnych, nie mieli małżonka, byli jedynakami a ich rodzice nie żyją. W zaistniałej sytuacji dziadkowie stają się spadkobiercami swoich wnuków. Jest to możliwe od 28 czerwca 2009 roku. Przed tą datą cały majątek przechodził na własność Skarbu Państwa, ponieważ dziadkowie nie należeli do kręgu

By |2021-03-05T16:00:53+02:005 marca, 2021|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Dziedziczenie przez dziadków i ich prawo do roszczenia alimentacyjnego od spadkobierców wnuków została wyłączona
Go to Top