Ogólną zasadą wynikającą z prawa spadkowego jest to, iż  spadkobiercami mogą być podmioty, które żyją bądź istnieją w momencie otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Jednym z wyjątków od powyższego jest możliwość dziedziczenia przez fundację, która dopiero została ustanowiona przez testatora w testamencie. W związku z tym prawnie dopuszczalnym jest nabycie spadku przez fundację, która w momencie śmierci fundatora faktycznie nie istnieje, a jedynie złożone zostało oświadczenie o jej ustanowieniu. Należy jednak pamiętać, iż tak ustanowiona fundacja będzie spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do właściwego rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu ( art. 927 § 3 k.c.)./IM