Tak. Dziecko adoptowane dziedziczy po rodzicach adopcyjnych i jego krewnych tak, jak by był ich dzieckiem biologicznym, a rodzice adopcyjni i ich krewni dziedziczą po dziecku adoptowanym tak, jakby byli rodzicami biologicznymi. Nie dotyczy to jednak tzw. adopcji niepełnej./BJ