Otwarcie spadku następuje z chwilą określoną w akcie zgonu. Akt zgonu sporządza się na podstawie kart zgonu. W braku aktu zgonu, jeżeli śmierć danej osoby jest niewątpliwa, przeprowadza się postępowanie o stwierdzenie zgonu. W przypadku osób zaginionych sąd przeprowadza postępowanie o uznanie za zmarłego, a prawomocne postanowienie o stwierdzeniu zgonu lub o uznaniu za zmarłego stanowi podstawę dokonania wpisu do ksiąg stanu cywilnego i stanowić będzie datę otwarcia spadku./AB