Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Uznanie za zmarłego – terminy ustawowe.

Czasami słyszymy, że ktoś zaginął i nie ma z nim kontaktu od wielu lat. Niektórzy z nas zastanawiają „co teraz?”. Co z majątkiem? Czy mogę sprzedać rzecz, którego jestem współwłaścicielem wraz z zaginionym? Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego, który stanowi, że zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło

By |2020-09-18T14:34:58+02:0018 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Uznanie za zmarłego – terminy ustawowe. została wyłączona

Zasiłek dla bezrobotnych a porozumienie o zakończeniu stosunku pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku dla bezrobotnych (bez okresu karencji) przysługuje tym pracownikom, którym pracodawca wypowiedział stosunek pracy. Niekiedy jednak prawo takie będzie przysługiwało także pracownikowi, który kończy stosunek pracy na podstawie porozumienia stron. Będzie to miało jednak miejsce wtedy, gdy do porozumienia zostanie

By |2020-09-17T10:12:39+02:0017 września, 2020|News, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zasiłek dla bezrobotnych a porozumienie o zakończeniu stosunku pracy. została wyłączona

Czy wiesz, kto płaci za remont płotu na granicy działki?

Koszty utrzymania urządzeń granicznych zostały uregulowane w art. 154 § 2 Kodeksu cywilnego, według którego są one ponoszone wspólnie przez korzystających z nich. Należy stosować tutaj przepisy o współwłasności, zgodnie z którymi korzystający ponoszą wydatki i ciężary związane z urządzeniami. Ustawodawca nie rozstrzyga jednak, w jaki sposób powinni je ponosić. Najwłaściwsze byłoby, aby koszty utrzymania

By |2020-09-16T11:00:54+02:0016 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz, kto płaci za remont płotu na granicy działki? została wyłączona

Tamowanie ruchu na drodze publicznej.

Początkujący kierowcy często poruszają się po drogach publicznych nad wyraz ostrożnie. Pierwsze przejażdżki bez instruktora powodują silną tremę i stres. Konsekwencją powyższego bywa osiąganie zbyt niskiej i zbyt ostrożnej prędkości. Powoduje to często tamowanie ruchu. Biorąc pod uwagę obecne natężenie pojazdów na drogach publicznych, zakorkowanie największych miast stanowi to niebezpieczeństwo. Trzeba także pamiętać, że zgodnie

By |2020-09-15T12:44:29+02:0015 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo komunikacyjne|Możliwość komentowania Tamowanie ruchu na drodze publicznej. została wyłączona

Kierunek wiania wiatru i jego wpływ usytuowanie cmentarza.

Prawo reguluje najróżnorodniejsze sfery naszego życia. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego jak zaskakujące i szczegółowe regulacje możemy znaleźć w obowiązujących przepisach. Przykładowo wskazać można chociażby kwestię lokalizacji cmentarzy. W tym zakresie już od 61 lat obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod

By |2020-09-14T14:05:57+02:0014 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Kierunek wiania wiatru i jego wpływ usytuowanie cmentarza. została wyłączona

Czy wiesz, że powinnowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa?

Czy wiesz, że powinnactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa (art. 618 krio). Oznacza to, że po nawet po rozwodzie nie ustaje stosunek powinnowactwa między np. byłym małżonkiem a np. teściową czy teściem. Ma to doniosłe znaczenie z punktu widzenia prawa, gdyż powinnowaci w linii prostej nie mogą zawrzeć małżeństwa. Pamiętać

By |2020-09-11T13:15:15+02:0011 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że powinnowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka trwa mimo ustania małżeństwa? została wyłączona

Czy wiesz, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa?

Czy wiesz, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa? W takim wypadku unieważnienia małżeństwa z tego powodu może żądać każdy z małżonków. Uwaga! Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone (art. 11 krio).

By |2020-09-10T15:05:10+02:0010 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa? została wyłączona

Kto może być pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie cywilnej?

Poszukując pełnomocnika do prowadzenia sprawy cywilnej społeczeństwo najchętniej wybiera adwokata. Warto jednak pamiętać, że pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w

By |2020-09-09T11:56:46+02:009 września, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo karne|Możliwość komentowania Kto może być pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie cywilnej? została wyłączona

Umowa ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Częstym jest zawieranie umów ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto przy tym wskazać, iż powszechnym jest ujmowanie definicji pojęcia trwałego uszczerbku na zdrowiu w ogólnych warunkach umów, które z reguły stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Co do zasady definicje te sprowadzają się do tego, iż trwały uszczerbek ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do

By |2020-09-08T12:04:51+02:008 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Umowa ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. została wyłączona

Odmowa przyjęcia przesyłki urzędowej.

Należy pamiętać o tym, iż odmowa odbioru przesyłki urzędowej nie będzie miała skutku w postaci jej zwrotu do sądu czy też do innego organu z zachowaniem jej statusu jako niedoręczonej. Wbrew przeciwnie- jeżeli adresat odmówi jej przyjęcia, wówczas przesyłkę uważa się za doręczoną. W takim przypadku doręczający sam oznaczy datę doręczenia,  wskazując na przyczynę braku

By |2020-09-07T13:41:22+02:007 września, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Odmowa przyjęcia przesyłki urzędowej. została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry