W czasach pandemii koronawirusa podstawową forma kontaktu z lekarzem stały się tzw. teleporady przewidziane w art. 7 tzw. Tarczy Antykryzysowej. Teleporada nie wyłącza jednak odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny zgodnie z art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) wskazano, iż błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Lekarz udzielający porady może przykładowo nieprawidłowo zebrać zdalny wywiad, nieprawidłowo przepisać lek bądź ustalić nieprawidłową dawkę czy też zbagatelizować objawy podawane przez pacjenta. Problematycznym staje się jednak udowodnienie lekarzowi popełnienia błędu medycznego, a to z uwagi na art. 7 ust 4 Tarczy Antykryzysowej i wyłączenie konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej przez lekarza. Niemniej, w przypadku popełnienia przez niego błędu musi on się liczyć z taką samą odpowiedzialnością jak przy tradycyjnej poradzie medycznej./PS