Sąd orzekając rozwód jest obowiązany wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Należy pamiętać, że sąd na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, co wywoła skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy  (podstawa prawna: art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)./KTK