W związku z chaosem panującym w inspekcji sanitarnej wywołanym pandemią koronawirusa zdarzają się sytuacje, w których obowiązkowa kwarantanna jest bądź to błędnie nakładana bądź bezpodstawnie przedłużana. Do decyzji sanepidu o nałożeniu kwarantanny można się odwołać do inspektora wojewódzkiego za pośrednictwem inspektora powiatowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie w przypadku utrzymania decyzji w mocy mamy 30 dni na złożenia sprawy do sądu administracyjnego. Wyczerpanie tej drogi daje nam podstawę do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od skarbu państwa. Z uwagi na to, że kwarantanna ma charakter przymusowy, za jej nieprzestrzeganie grożą kary, a przestrzeganie kwarantanny egzekwowane jest przez funkcjonariuszy Policji, odpowiedzialność za bezprawne nałożenie kwarantanny Skarb Państwa ponosi na zasadzie ryzyka także wtedy, gdy do jej nałożenia czy wydłużenia przyczyniły się inne podmioty działające na jego zlecenie (art. 417 par. 2 k.c.)./PS