Zadzwoń do nas! +48 221 228 311|kontakt@adwo24.pl

Archiwum dla miesiąca: listopad 2020

Czy dzieci poniżej 7 roku życia mogą samodzielnie chodzić po ulicy?

Nie. W Polsce pozostawienie dziecka poniżej 7 roku życia bez opieki w pobliżu jezdni może rodzić odpowiedzialność wykroczeniową. Zgodnie bowiem z art. 89 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany./ BJ

By |2020-11-10T14:53:16+02:0010 listopada, 2020|News, Prawo karne|Możliwość komentowania Czy dzieci poniżej 7 roku życia mogą samodzielnie chodzić po ulicy? została wyłączona

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatnika.

Rozdział 15 Działu 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020r,., poz. 1325, 1423) dobitnie wskazuje, że sformułowanie Benjamina Franklina, iż  „na tym świecie pewne są tyko śmierć i podatki” nie jest jedynie przysłowiem. Wskazać należy, że w myśl art. 107 § 1 i § 2w/w ustawy w przypadkach i

By |2020-11-09T14:32:21+02:009 listopada, 2020|News, Prawo podatkowe|Możliwość komentowania Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatnika. została wyłączona

Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów

By |2020-11-06T12:04:51+02:006 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo pracy|Możliwość komentowania Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych. została wyłączona

Obowiązek instalowania aplikacji – kwarantanna domowa

W myśl art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim

By |2020-11-05T11:10:25+02:005 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Obowiązek instalowania aplikacji – kwarantanna domowa została wyłączona

Czy wiesz kiedy sąd może orzec separację, a kiedy rozwód?

Czy wiesz, że w przypadku, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Dlatego należy pamiętać, że w przypadku sprzecznych żądań małżonków, sąd przyzna pierwszeństwo dla żądania rozwodu,

By |2020-11-04T09:47:51+02:004 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz kiedy sąd może orzec separację, a kiedy rozwód? została wyłączona

Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe.

Czy wiesz, że można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. W prawie instytucja taka nosi nazwę podstawienia (art. 963 k.c.).  

By |2020-11-03T15:21:19+02:003 listopada, 2020|News, Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Możliwość komentowania Prawo spadkowe – podstawienie testamentowe. została wyłączona

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie

By |2020-11-02T15:08:58+02:002 listopada, 2020|News, Prawo cywilne|Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia została wyłączona

Tytuł

Przejdź do góry