Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w lini prostej (krewnymi w linii prostej są wstępni, tj pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i zstępni, czyli dzieci, wnuki i prawnuki) oraz powinowaci w lini prostej (np. teść, teściowa). Należy jednak pamiętać, że sąd może z ważnych powodów (np. ciąża) zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Uwaga! Małżeństwo pomiędzy krewnymi w linii prostej nigdy nie może być zawarte, nawet w przypadku wystąpienia ciąży! (art. 14 krio).