W przypadku zawarcia niekorzystnej umowy w niektórych przypadkach przysługuje nam możliwość uchylenia się od dotrzymania jej warunków. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w przypadku naszego błędu (jeżeli nie wiemy, co podpisujemy). Mianowicie, w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej./BJ