Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Co ważne, jedynie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, a skutki tego stanu będą takie jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, iż jeżeli jeden z małżonków nie wyrazi zgody na to żeby sąd zaniechał orzekania o winie  w trakcie postępowania rozwodowego, wówczas sąd będzie roztrząsał szczegóły życia małżonków celem ustalenia czy któryś z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, oboje są współwinni czy też żaden z nich nie ponosi winy./IM