Tak i nie. W polskim systemie prawnym nie jest w jakikolwiek sposób karalne nagranie rozmowy, w której uczestniczymy (niezależnie, czy rozmowy telefonicznej czy rozmowy na żywo). Nie można jednak nagrywać rozmów innych osób w których uczestniczymy (podsłuchiwać). Takie działanie jest przestępstwem (art. 267 k.k.)./BJ